Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja, Riihikosken ta

Haettavana sairaanhoitajan hoitovapaan sijaisuus avoterveydenhuollossa

Tule vastaanottojen sairaanhoitajan hoitovapaan sijaiseksi elokuun 2023 loppuun. On mahdollista, että hoitovapaa jatkuu siitä edelleen.

Ensisijainen sijoituspaikka on avoterveydenhuollon palvelut, Riihikosken terveysasema.

Tehtävän hoitaminen vaatii kykyä sekä yksilö- että tiimityöskentelyyn. Joustavuus, paineensietokyky sekä oma-aloitteellisuus ja koulutushalukkuus ovat hyödyksi tehtävän hoidossa.

Työ avoterveydenhuollon vastaanotolla on monipuolista, sisältäen hoidon tarpeen arviointia vastaanotolla ja puhelimessa, toimenpiteisiin osallistumista sekä itsenäistä hoitajan vastaanottoa. Työ on päivätyötä arkipäivisin.

Meiltä saat mahtavan työporukan lisäksi hyvän perehdytyksen tehtävään.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sote-sopimuksen mukaisesti. Koeaika on 2 kk. Työ alkaa 13.2.2023

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.