Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja, Palliatiivinen keskus

Etsimme kesäksi sijaisuuteen sinua, jolle kuolevan potilaan kohtaaminen ja laadukas hoito, on sydämen asia. Haluat kulkea vakavasti sairaan potilaan ja hänen omaisensa rinnalla ja tukea heitä. Ymmärrät oman merkityksesi kuolevan potilaan elämässä.

Sairaanhoitajalta vaadimme empatiakykyä ja arvostavaa suhtautumista elämänsä viimeisiä päiviä eläviä potilaita mutta myös valmiuksia aktiiviseen ja akuuttiinkin oirehoitotyöhön. Työ osastolla vaatiikin sairaanhoitajalta niin vuorovaikutusosaamista kuin monipuolisia ”käden taitoja. Näitä ei tarvitse olla kuitenkaan valmiina vaan perehdytämme sinut hyvin niin osastomme toimintaan kuin työssä vaadittuun monialaiseen hoitotyöhön.

Sairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus. Otamme huomioon valinnassa myös 140 op. suorittaneet sairaanhoitaja opiskelijat.

TYKS Palliatiivisessa keskuksessa hoidetaan palliatiivisia ja saattohoitopotilaita neljällä osastolla (Kaskenlinnan palliatiivisella osastolla, Saattohoidon tukiosastolla, Hengityshalvausyksikössä, Karinakodissa) ja Palliatiivisessa kotisairaalassa. Laitathan hakulomakkeeseen tiedoksi, millä osastolla erityisesti haluaisit työskennellä.

Palliatiivisessa kotisairaalassa hoidetaan potilaita, jotka ovat palliatiivisen hoidon vaiheessa tai saattohoitovaiheessa ja ovat kotonaan tai muussa asuinpaikassa, esimerkiksi asumispalveluyksikössä. Tavoitteena on ensisijaisesti hyvällä oireenmukaisella hoidolla varmistaa paras mahdollinen elämänlaatu ja tukea kotona pärjäämistä, vaikka elämän loppuun saakka. Työ on itsenäistä ja perehdytyksen jälkeen pääsee työskentelemään itsenäisesti, toki tiimin tuki on käytettävissä. Työtä tehdään klo 7:30-21, aamu- ja iltavuorossa. B-ajokortti välttämätön.

Kaskenlinnan palliatiivisella osastolla hoidetaan palliatiivista sairaalahoitoa tarvitsevia, ilman diagnoosirajauksia potilaita, joilla on pitkälle edennyt ja parantumaton sairaus. Keskeisinä periaatteina ovat potilaslähtöisyys, potilaan toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen, omaisyhteistyö sekä hyvä oireenmukainen hoito elämän loppuvaiheessa. Osastolla 20 potilaspaikkaa.

Saattohoidon tukiosasto on TYKS:n vaativan erityistason saattohoito-osasto Turussa. Potilaspaikkoja on 20. Osasto toimii intervetio-osastona koko hyvinvointialueen palliatiivisille/saattohoitopotilaille mutta se on myös tukiosasto kotisaattohoidon potilaille, joilla on akuuteissa tilanteissa mahdollisuus tulla osastolle mihin aikaa vuorokaudesta tahansa. Osastolla hoidetaan potilaita yksilöllisesti, huomioiden potilaan tarpeet ja toiveet. Tarkoituksena on turvata mahdollisimman oireeton ja hyvä loppuelämä.

Hengityshalvausyksikkö toimii niin hengityskoneessa olevien hengityshalvauspotilaiden hoitoyksikkönä kuin kotona asuvien hengityshalvauspotilaiden tukiosastona. Lisäksi iso osa työtä on ALS- ja hengitysvajepotilaiden saattohoito. Työssä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, kohtaaminen ja yksilöllisyys. Työhön saa hyvän perehdytyksen.

Karinakoti on kodinomainen saattohoitokoti, missä hoidetaan vaikeasti sairaita ihmisiä tilanteessa kun parantavaa hoito ei ole enää tarjolla ja keskitytään arvokkaaseen loppuelämän hoitoon. Tärkeää on potilaan kokonaisvaltainen huomiointi, oireiden lievitys, lämmin kohtaaminen ja vierellä kulkevien läheisten tukeminen sekä huomioiminen.

Tervetuloa osaksi merkityksellistä toimintaamme.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät