Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja, Päihde- ja mielenterveysyksikkö

Raision päihde- ja mielenterveysyksikössä on avoinna sairaanhoitajan toimi korvaushoitotiimissä.

Korvaushoitotiimi huolehtii STM:n asetuksen 33/2008 mukaisen opioidiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoidon järjestämisestä. Tiimissä on kolme sairaanhoitajaa ja yksi ohjaaja sekä lisäksi osa-aikaisesti lääkäri ja sosiaalityöntekijä. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu lääkehoidon toteutus sekä huumeseulojen ja varmistusanalyysien ottaminen. Hän osallistuu myös potilaiden psykososiaaliseen kuntoutukseen yhdessä muun työryhmän kanssa. Hän toimii osalle potilaista omahoitajana ja osallistuu heitä koskeviin verkostopalavereihin.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Eduksi luetaan aikaisempi kokemus korvaushoidosta ja päihdeongelmaisten asiakkaiden parissa työskentelystä.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tervetuloa joukkoomme!