Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja, Liedon akuuttiosasto

Työ sairaalaosastolla on pääosin 3-vuorotyötä. Sairaalaosastolla toiminta on akuuttia, potilaat siirtyvät mm. erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon nopeasti ja potilasvaihtuvuus on suurta. Osastolla hoidetaan pääasiassa ikäihmisiä, mutta myös työikäisiä. Saattohoitoa on paljon, lisäksi hoidamme erilaisista leikkauksista toipuvia, AVH-kuntoutujia ym.

Toivomme hakijalta reipasta työotetta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Kokemus vastaavanlaisesta työstä katsotaan eduksi. Love-lääkelupa tulee olla suoritettuna. Tule mukaan sairaalaosaston mahtavaan, osaavaan ja joustavaan työyhteisöön, jossa pääset toteuttamaan sairaanhoitajan taitojasi monipuolisesti! Meiltä saat laajan perehdytyksen tehtävään, hyvät sisäiset ja ulkoiset koulutusmahdollisuudet, SHQS-laatujärjestelmän mukaisen laatutyöskentelyn.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.