Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja, Kurjenmäkikoti 2, yläkerta

Tule tekemään merkityksellistä työtä vanhusten hyvän elämän mahdollistajana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluihin!

Haemme sairaanhoitajaa Turkuun, Kupittaan alueella sijaitsevaan Kurjenmäkikoti 2 lyhytaikaishoidon yksikköön. Yksikössä on 30 asiakaspaikkaa. Kurjenmäkikotiin pääset helposti usealla bussilla. Tarkempi osoite on Kurjenmäenkatu 4, rakennus 42, 20700 TURKU.

Työskentelet asiakaslähtöisesti ja asiakkaan toimintakykyä tukien. Meillä sairaanhoitajana toimit vastuullisena hoitotyön asiantuntijana. Työssäsi vastaat asiakkaiden lääke- ja sairaanhoitoon liittyvistä asioista sekä kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä. Yksikön lääkäri ja tiimi toimivat työsi tukena. Työ sisältää asiakkaan hoitosuunnitelman mukaista perus- ja lääkehoitoa sekä toimintakyvyn ja hoidon tarpeen arvioimista. Odotamme sinulta motivaatiota kehittyä hoitotyön osaajana. Työtehtäviin kuuluu opiskelijan ohjaus. Työsi on 2-vuorotyötä.

Arvostamme laaja-alaista osaamista ja kokemusta, mutta otamme mielellämme joukkoon myös uransa alussa olevan motivoituneen sairaanhoitajan. Saat yksilöllisen perehdytyksen ja pääset itse vaikuttamaan työvuorosuunnitteluun. Meillä et työskentele koskaan yksin. Olet itseohjautuva, päätöksen tekoon kykenevä vastuunkantaja, mutta myös tiimipelaaja.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden asumispalveluihin kuuluvassa, lyhytaikaista asumista tarjoavassa yksikössä hoidetaan henkilöitä, joille SAS-päätös on jo tehty ja he odottavat vapautuvaa tehostetun palveluasumisen paikkaa. Meille tärkeää on aito läsnäolo. Toiminnan tavoitteena on moniamma-tillisen tiimin kanssa toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Asiakas- ja työturvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, siksi hyödynnämme teknologisia ratkaisuja sekä ergonomisia apuvälineitä. Asiakaslähtöisessä työssä kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja oikeutta itsenäiseen, hyvään loppuelämään. Päivittäinen omaisyhteistyö on tärkeää.

Kelpoisuusvaatimuskena terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.
E
duksi luemme LOVe -lääkeluvan, kokemuksen vanhustyöstä ja tilapäishoidosta sekä hyvät tietotekniset taidot.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.