Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja ja Lähihoitaja, Turku

Haemme kesälomasijaisuuteen vanhuspsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta kiinnostuneita sairaanhoitajia, lähihoitajia tai alan opiskelijoita.
Tarkemmat aloitus- ja lopetusajankohdat ovat sovittavissa erikseen.

Vanhuspsykiatrian osasto V1 on 16-paikkainen vanhusten vastaanotto-osasto, joka vastaa akuuttia hoitoa tarvitsevien psykiatristen yli 70-vuotiaiden potilaiden ensivaiheen hoidosta ja tutkimuksesta.

Potilaamme tulevat pääasiassa päivystyksestä kaikkina vuorokauden aikoina. Osastolla hoidetaan psykiatristen sairauksien aktivoitumisesta johtuvia häiriöitä kuten psykoosisairauksia sekä mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöitä. Osastolla voidaan lisäksi toteuttaa somaattisiin sairauksiin liittyvää psyykkisten oireiden hoitoa ja ECT-hoitojaksoja.

Odotamme sinulta kiinnostusta monipuoliseen vanhustyöhön sekä aktiivista ja oma-aloitteista työotetta. Osastollamme sinua odottaa innostunut ja motivoitunut työyhteisö, joka perehdyttää ja tukee sinua. Toivomme sinulta joustavuutta ja positiivista asennetta. Työ on kolmivuorotyötä.

Potilaslähtöisyys on toimintaamme vahvasti ohjaava arvo. Potilas on kaiken toimintamme lähtökohta. Osastolla on käytössä omahoitajajärjestelmä.

Olemme yliopistosairaalana kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä terveydenhuollon ja tutkimuksen huippuosaaja.

Koulutamme, rekrytoimme ja sitoutamme huippuosaajia. Työ on vuorotyötä ja työaika on 38,25 h/viikko. Sijaisuuksissa noudatamme yhden kuukauden koeaikaa. Haastattelut pyrimme järjestämään heti hakuajan päättymisen jälkeen.

Olemme Savuton sairaala.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.