Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja, arviointi- ja kuntoutusos. Kuunari

Oletko Sinä sairaanhoitaja, jonka sydäntä lähellä on ikäihmisten hoito- ja kuntoutus? Kiinnostaako Sinua kehittää ikääntyvien hoito- ja kuntoutuskäytänteitä asiakaslähtöisesti? Haluatko tehdä työtä moniammatillisessa tiimissä, uusissa upeissa toimitiloissa, aktiivisessa ja alati kehittyvässä työyhteisössä?
Jos näin on, niin sinua odottaa meillä arviointi- ja kuntoutusosasto Kuunarissa sairaanhoitajan vakituinen toimi. Kuunari on 20- paikkainen ikäihmisten palveluihin kuuluva yksikkö. Osastolla toteutetaan iäkkäiden asiakkaiden lyhytaikaista moniammatillista palvelutarpeen- ja toimintakyvyn arviointia ja kuntoutusta. Tavoitteenamme on turvata ja edistää ikääntyneen väestön omassa kodissa ja elinympäristössään asumisen mahdollisuuksia.

Arvostamme kokemusta ikääntyneiden asiakkaiden arviointi- ja kuntoutustyöstä, myös osaaminen muisti-, ja psyykkisten sairauksien hoidosta katsotaan eduksi. Työtehtävä vaatii itsenäistä ja aktiivista työotetta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja työyhteisötaitoja.

Sairaanhoitajan tehtävät osastolla:

Päivittäinen kuntoutus- ja hoitotyö
– kuntoutuksen- ja hoitotyön tehtävät
– kuntoutuksen toteutumisen edistäminen ja kuntoutujan motivointi
– lääkehoito, lääkepoikkeamat
– arviointi ja mittaukset
– opiskelijaohjaus

Kuntoutus- ja hoitotyön päätöksenteko
– hoito – ja kuntoutustöiden suunnittelu ja organisointi
– asiakkaan asioiden selvittely ja koordinointi
– sähköinen kirjaaminen
– vastuuhoitajana toiminen
– yhteistyö omaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
– täydennyskoulutus ammattitaidon ylläpysymiseksi
– omatoiminen tiedonhankinta
– osaston toiminnan kehittäminen

Ammatillinen yhteistyö
Työtä toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä lääkärin, palveluesimiehen, perus- ja lähihoitajien, kuntohoitajan ja fysioterapeutin kanssa.

Hoitotyötä avustavat tehtävät
Ruokahuolto, erilaisten tilausten tekeminen, osaston ja asiakashuoneiden yleisestä siisteydestä ja viihtyisyydestä huolehtiminen

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.