Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja

Hei sinä monipuolisen kokemuksen omaava hoitotyön ammattilainen, etsitkö uusia haasteita? Sykkiikö sydämesi ihmisten auttamiselle?
Haemme iloiseen tekonivelpotilaan hoitotiimiimme hoitotyön ammattilaista SAIRAANHOITAJAN tehtävään toimimaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitotyön parissa.

Tyks Orto on tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidon ja tutkimuksen huippuosaamisyksikkö Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Palkka:
Peruspalkan lisäksi sinulla on mahdollisuus saada erilaisia lisiä, esim. vuoro-, työkokemus- (max. 8%), tai henkilökohtainen lisä. Työkokemuslisää maksetaan työvuosien perustella ja mukaan lasketaan myös muilla työnantajilla tehty saman alan työ. Lisäksi jos työvuosia on yli 15, voit nopeastikin ansaita lomaa korkeimman taulukon mukaan eli jopa 38 päivää vuodessa.

Työn kuvaus:
Sairaanhoitajana Tules-toimialueella vastaat omalta osaltasi potilaiden ohjauksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta vuodeosastolla ja tarkkailuosastolla. Vastuualueellamme osa sairaanhoitajista työskentelee myös poliklinikalla. Potilaslähtöistä työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä yhteistyössä lääkäreiden ja fysioterapeuttien kanssa, ortopedisten potilaiden parhaaksi.

Miksi hakisit tätä työtä:
Jos haluat tehdä sosiaalista työtä ihmisten parissa, sairaanhoitajan työ on juuri sellaista. Työn haastavuus ja
vastuullisuus motivoivat. On erittäin palkitsevaa, kun hoitotyölläsi saat auttaa potilaita toipumaan ja
kuntoutumaan. Tyks Ortossa kannustetaan kouluttautumiseen ja se onkin hyvä väylä erikoistua työssäsi
johonkin sinua kiinnostavaan osa-alueeseen. Saat tehdä töitä moniammatillisessa, toisiaan arvostavassa
tiimissä. Hyvä työyhteisö tukee ja tuo myös iloa ja huumoria työpäivään. Työ on itsenäistä 3-vuorotyötä ja
sopivasti haastavaa, mutta yksin sinun ei tarvitse pärjätä, sillä saat aina apua kokeneilta kollegoilta.
Työelämän joustot ovat tärkeitä, joten tarjoamme mahdollisuuksia mm. perhe- ja työelämän yhdistämiseen
siten, että sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työvuoroihisi sekä työaikaprosentteihisi.

Mikä voi joskus ottaa päähän:
Työn määrä on vaihtelevaa ja joskus työssä voi olla todella kiire. Poissaoloihin ei aina saada sijaisia nopealla
aikataululla, jolloin apuasi voidaan tarvita jollekin toiselle vastuualueelle pikaisellakin aikataululla. Tyks
Ortossa kehitetään hoitotyötä ja prosesseja jatkuvasti ja joskus useampi kehitysprojekti vaatii huomiotasi
samanaikaisesti, jolloin se voi olla hetkellisesti kuormittavaa. Hyvällä toiminnan suunnittelulla pyrimme
kuitenkin ennakoimaan mahdollisia poikkeustilanteita, jotta työn kuormitus pysyy hallinnassa.

Mitä ominaisuuksia tarvitset onnistuaksesi:
Monipuolinen kokemus sairaanhoitajan työstä, potilastietojärjestelmien hallinta sekä kehitysmyönteinen
asenne auttavat sinua pääsemään nopeasti sisälle tähän työhön. Huomioimme mielellämme myös
ortopedisestä hoitotyöstä kiinnostuneet vastavalmistuneet sairaanhoitajat. Ruotsin kielitaitoa tarvitset
hoitaessasi ruotsinkielisiä potilaitamme. Tärkeää kuitenkin on, että haluat olla sydämelläsi mukana
antamassa tules-potilaillemme parasta mahdollista hoitoa.

Kelpoisuusvaatimuksena on

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.