Hyppää sisältöön

Ravitsemusterapeutti

Haemme ravitsemusterapeuttia määräaikaiseen työsuhteeseen Turun yliopistollisen keskussairaalan Asiantuntijapalveluiden Ravitsemusterapiayksikköön ajalle 1.2. – 30.9.23

Kelpoisuusvaatimuksena terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen ravitsemusterapeutin laillistus.

Ravitsemusterapiayksikön ravitsemusterapeutit työskentelevät aikuispotilaiden parissa useilla eri erikoissairaanhoidon erikoisaloilla. Työ painottuu poliklinikkavastaanottojen pitämiseen, mutta siihen sisältyy myös potilaiden ravitsemushoidon suunnittelua ja ohjausta vuodeosastoilla. Työssä pääsee osallistumaan myös ravitsemushoitokäytäntöjen kehittämiseen ja muiden sote-alan ammattilaisten ja opiskelijoiden kouluttamiseen ravitsemushoitoon liittyvissä asioissa.
Työssä tarvitaan vahvaa vuorovaikutusosaamista, itsenäistä työn hallintaa, kykyä sopeutua vaihteleviin työtilanteisiin ja uskallusta tarttua uusiin haasteisiin.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä. staanottamista.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät