Hyppää sisältöön

Puheterapeutti,Salo Toim.kyk.palvelevat palvelut

Tule meille tärkeäksi palaseksi kuuden puheterapeutin porukkaan!

Työnkuva on monipuolinen; siihen kuuluu puheterapeuttinen arviointi, ohjaus, seuranta sekä kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus niin lapsi- kuin aikuisasiakkaille. Puheterapeutti toimii läheisessä yhteistyössä toimintaterapeuttien, fysioterapeuttien ja psykologien kanssa.

Arvostamme ammatillista osaamista, yhteistyö- ja tiimityötaitoja, kehittämismyönteisyyttä sekä puheterapeutin työkokemusta lasten ja aikuisten parissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu puheterapeutti. Pätevien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan palkata määräaikaisesti myös loppuvaiheen logopedian opiskelija. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Tarjoamme haasteellisen ja monipuolisen työtehtävän, jossa tukena ovat kollegat, moniammatilliset tiimit, työhön liittyvä perehdytys, koulutus ja työnohjaus. Käytettävissäsi on myös työterveyshuolto sekä kolmesta vaihtoehdosta valitsemasi työsuhde-etu.

Työsuhde tulee ottaa vastaan 1.3.2023 tai sopimuksen mukaan.
Vakinaisessa tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Yhteystiedot:
Toimintakykyä tukevien palveluiden päällikkö Tarja Hernesniemi, p. 044 7723000, tarja.hernesniemi@varha.fi

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakemuslomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät