Hyppää sisältöön

Puheterapeutti Tyks/As.tunt.palv./Puheterapiayks.

Hei puheterapeutti, olisitko kiinnostunut työskentelemään erikoissairaanhoidossa moniammatillisessa työympäristössä? Tyksin sairaalapalveluissa on haettavana puheterapeutin sijaisuus Asiantuntijapalveluiden Puheterapiayksikössä ajalle 30.3.2023 – 30.9.2023.

Työnkuvaan sisältyy puheterapeutin tehtäviä sekä lasten- että aikuisneurologisten potilaiden parissa. Puheterapeutti osallistuu työryhmän jäsenenä kommunikaatio- ja nielemishäiriöiden diagnostiikkaan, kuntoutustarpeen arviointiin, jatkohoidon järjestämiseen ja seurantaan. Puheterapeutti antaa potilaille ja näiden läheisille ohjausta ja toteuttaa tarvittaessa myös pienissä määrin akuuttikuntoutusta sairaalahoidon aikana.

Mahdollista on hakea sijaisuutta koko 100% työajalle (50% lastenneurologia ja 50% aikuisneurologia) tai osa-aikaista työtä (50% lastenneurologia tai 50% aikuisneurologia).
Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haasteita tarjoavan työn, jossa pääset kartuttamaan monipuolisesti osaamistasi neurologisperäisten logopedisten häiriöiden tutkimisesta ja jatkokuntoutuksen suunnittelusta. Saat työhösi moniammatillisen tiimin ja lähikollegoina työskentelevien puheterapeuttien tuen. Olemme koulutus- ja kehitysmyönteinen organisaatio ja tarjoamme mahdollisuuden täydennyskouluttautumiseen.

Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, itsenäistä työn hallintaa, kykyä sopeutua vaihteleviin työtilanteisiin sekä halua kehittää omaa osaamista ja puheterapiaprosesseja yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus lasten- ja aikuisneurologisesta puheterapiasta ja puheterapia-arvioiden tekemisestä sekä kyky työskennellä sekä suomen että ruotsin kielellä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen puheterapeutin laillistus.
Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan haussa huomioida logopedian opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot suorittaneet loppuvaiheen logopedian pääaineopiskelijat.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Mikäli olet kiinnostunut tehtävästä, ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää.