Hyppää sisältöön

Psykologi, Raisio

Haemme osaavaa ja itsenäiseen työhön kykenevää psykologia Raision päihde- ja mielenterveyspalveluiden yksikköön. Raision päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat osa sotekeskus-5 (Raisio, Rusko, Naantali) palveluita.

Raision yksikössä toimii neljä tiimiä: mielenterveystiimi, päihdetiimi, psykiatrinen kotitiimi ja korvaushoitotiimi. Psykologin tehtävät Raision päihde- ja mielenterveyspalveluissa painottuvat lievistä ja keskivaikeista mielenterveyden ongelmista kärsivien aikuisikäisten asiakkaiden yksilöhoitoihin mielenterveystiimissä.

Työ sisältää hoidon tarpeen arviointia, hoidon suunnittelua ja lyhytpsykoterapeuttista työskentelyä sekä supportiivisia asiakastapaamisia ja asiakkaan tilanteen vaatimaa verkostotyötä. Lisäksi psykologi tekee psykologisia tutkimuksia, jotka liittyvät erityisesti ADHD-tutkimuksiin. Myös ryhmähoitojen suunnittelu ja järjestäminen on mahdollista. Tärkeänä osana psykologin työtä on myös yksikön sisäinen yhteistyö tiimien kesken ja koko yksikön toiminnan kehittäminen yhdessä esihenkilön ja yksikön muiden työntekijöiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen psykologin laillistus. Hakijalla toivotaan olevan perehtyneisyyttä mielenterveystyöhön, psykologisiin tutkimuksiin ja lyhytpsykoterapeuttisten työmenetelmien osaamista.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tervetuloa joukkoomme!