Hyppää sisältöön

Psykiatrinen sairaanhoitaja,Salo

Sotekeskus 6:n mtp-palveluissa on avoinna sairaanhoitajan vakituinen toimi akuutti mielenterveys- ja päihdevastaanotossa. Haemme vakituiseen toimeen yhteistyökykyistä ja vahvaa psykiatrista ammattitaitoa omaavaa sairaanhoitajaa, jolla on kehittämismyönteinen asenne.

Akuutti mtp-vastaanotto pyrkii vastaamaan perustason kiireellisiin tai puolikiireellisiin mielenterveyden haasteisiin, asiakkaan tilanteen arviointiin sekä matalankynnyksen mtp-palvelun tarjoamiseen. Tarvittaessa ohjaus ja neuvonta liittyen päihdepalvleuihin on myös osa tätä työtä. Hoitokontaktit ovat pääasiassa lyhyitä. Työ on päivätyötä.

Työ vaatii kykyä hyvin itsenäiseen päätöksentekoon ja vahvaa psykiatrista osaamista. Akuuttivastaanotossa työskentelevältä sairaanhoitajalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista näkemystä palvelurakenteesta. Työssä korostuu kyky itsenäiseen työskentelyyn mutta samalla ryhmätyötaidot moniammatillisessa työryhmässä sekä erilaisten sidosryhmien kanssa on tärkeää. Halu oppia uutta ja kehittää toimintaa ovat keskeisiä ominaisuuksia tässä työssä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitaja amk tai aikaisempi opistotasoinen sairaanhoitajan tutkinto sekä Valviran hyväksyntä. Kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä katsotaan eduksi sekä osaaminen päihdetyöstä.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.