Hyppää sisältöön

Projektipäällikkö, työkyvyn tuki

Suomen kestävän kasvun ohjelma tukee hallitusohjelman mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman tavoitteena on mm. nostaa työllisyysastetta, nopeuttaa hoitoon pääsyä sekä purkaa Covid-19 -pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa. Ohjelma jakautuu seitsemään pienempään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on yksi. Sen kahta osaa: sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä sekä työllisyysasteen ja osaamistason nostamista kestävän kasvun edistämiseksi, toteutetaan Suomessa hyvinvointialueilla ja niitä koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhassa kestävän kasvun ohjelmaa toteutetaan Varsinais-Suomen kestävän kasvun hankkeessa. Osana hanketta toteutetaan työkyvyn tukeen liittyen kolme työpakettia. Yksi näistä työpaketeista pohjautuu Varsinais-Suomessa neljän kunnan alueella vuosina 2020-2022 toteutuneeseen Kaveria ei jätetä -hankkeeseen, jonka luomia toimintamalleja on tarkoitus laajentaa koko hyvinvointialueelle. Tavoitteena on lisätä sote-henkilöstön kykyä tunnistaa työkyvyn tuen tarpeessa olevat potilaat/asiakkaat ja luoda toimiva työkyvyn tuen palveluverkosto. Työpakettia toteutetaan 31.12.2024 saakka.

Etsimme projektipäällikköä työkyvyn tukeen liittyvien työpakettien vetäjäksi. Projektipäälliköksi sopii innovatiivinen ja yhteistyökykyinen henkilö, jolla on hyvä työkyvyn tuen ja sote-alan toimintamallien tuntemus. Arvostamme kokemusta kehittämistyöstä ja hankkeista. Lisäksi eduksi katsotaan hyvät organisointi- ja viestintätaidot sekä ratkaisuhakuisuus. Projektipäällikkö johtaa tiimiään, kehittämistyötä ja kumppanuuksia. Projektipäällikkö kykenee tulokselliseen kehittämiseen monialaisesti hyvinvointialueen sisällä sekä keskeisten sidosryhmien kanssa, joihin kuuluvat esimerkiksi TE-palvelut, Kela, kunnat ja järjestöt. Kokonaisuus toimii Varhan yliopistollisen sote-keskuksen alaisuudessa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito.

Tehtävä on kokoaikainen ja alkaa 13.2.2023 tai sopimuksen mukaan ja työsopimus tehdään 31.12.2024 asti.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.