Hyppää sisältöön

Projektikoordinaattori

Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke on osa valtakunnallista sote-uudistuksen valmistelua ja kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa (lue lisää: https://soteuudistus.fi/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma1). Hankkeen tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamallien uudistaminen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Hankkeen rahoitus on sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta, ja sen toimintakausi jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta hallinnoi Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Lue lisää Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta ja sen kehittämistoimenpiteistä: https://vshyvinvointialue.fi/tulevaisuuden-sote-keskus/

Etsimme projektikoordinaattoria raportoinnin kehittämisen kokonaisuuteen. Projektissa kehitetään sote-keskusten hoitoon pääsyn kirjaamista ja raportointia (AvoHilmo) niin, että potilastietojärjestelmistä saatava tieto on luotettavaa ja vertailukelpoista. Erityisesti hoitoon pääsyn tilastointia pyritään parantamaan, jotta tulevan hoitotakuu-uudistuksen myötä odotusaikoja voidaan seurata ja raportoida luotettavasti. Vuoden 2023 aikana tullaan keskittymään myös diagnoosien kirjaamisasteen parantamiseen sekä T3-luvun raportointiin. Lisäksi projektissa kerätään sote-keskuksista ajan tasaista tietoa hoitoon pääsyyn liittyen ja koostetaan sitä alueellisesti yhtenevään muotoon.

Nyt etsittävän projektikoordinaattorin keskeinen tehtävä on seurata hoitoonpääsytilastoinnin kehittymistä Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, ja auttaa sote-keskuksia erilaisissa kirjaamisen ja raportoinnin haasteissa. Projektikoordinaattori toimii hoitoon pääsyn raportoinnin asiantuntijana ja ohjaa sekä opastaa terveydenhuollon ammattilaisia siihen liittyen. Edellytämme projektikoordinaattorilta kykyä ottaa selvää ja hahmottaa kokonaisuuksia. Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä perusterveydenhuollon toiminnan tuntemusta. Eduksi katsotaan aiempi perehtyneisyys AvoHilmo-raportointiin sekä perusterveydenhuollossa käytettävien potilastietojärjestelmien toimintaan.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät