Hyppää sisältöön

Palveluyksikön esimies, Terapiapalvelut

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha), alueen 1 sote-keskuksessa toimintakykyä tukevissa palveluissa on avoinna palveluyksikön esimiehen virka. Toimipiste sijaitsee Uudenkaupungin terveyskeskuksessa, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Uudenkaupungin lisäksi Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo ja Vehmaa.

Toimintakykyä tukeviin palveluihin haetaan kliiniseen työhön osallistuvaa lähiesimiestä fysio-, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapeuteille sekä kuntoutusohjaajalle. Toiminnassa korostuu moniammatillinen ja kiinteä yhteistyö yksikön sisällä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden muiden toimintayksiköiden kanssa.
Palveluita tuotetaan yksilö- tai ryhmäkäynteinä, terapeuttien vastaanotoilla sekä asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Palvelut tuotetaan Terveydenhuoltolain mukaisesti. Toiminnassa pyritään jatkuvaan kehittämiseen SHQS-laatujärjestelmän ohjaamana.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto.
Eduksi katsotaan työkokemus kuntoutuspalveluiden alalta ja esimiestehtävistä.

Tehtäviin kuuluu toiminnan ja palveluprosessien päivittäisjohtaminen, HR-asioista vastaaminen, kiinteä yhteistyö alueen muiden lähiesimiesten ja alueen toimintakykyä tukevien palveluiden päällikön kanssa sekä toiminnan kehittämiseen osallistuminen.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, ystävällisyyttä, rohkeutta ja ammatillista osaamista.

Tarjoamme mahdollisuuden olla osa moniammatillista ja kehittämismyönteistä työyhteisöä kaiken ikäisten asiakkaidemme terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi. Varhan henkilöstöedut ovat käytettävissä.

Mahdollisuus oman auton käyttöön katsotaan eduksi.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.