Hyppää sisältöön

Palveluvastaava,Kyrö Ikääntyneet pa 2

Haemme palveluvastaavaa Kotikarpalon asumisyksikköön palvelualueelle 2.

Palvelutalo Kotikarpalo Kyrössä on 33-paikkainen ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumispalvelun yksikkö, jossa on kaksi lyhytaikaispaikkaa.

Palveluvastaavana johdat Kotikarpalon toimintaa ja henkilöstöä. Työhösi kuuluu palvelun laadun edistäminen ja myönteisen asiakaskokemuksen vahvistaminen sekä henkilöstön lähijohtaminen sisältäen työvuorosuunnittelun ja sijaisten rekrytoinnin. Olet kannustava, valmentava ja rohkaiseva esihenkilö. Palveluvastaavana sinulla on organisointikykyä, kehittämissuuntautuneisuutta sekä vahvaa vuorovaikutusosaamista.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto) täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Eduksi katsomme kokemuksen vastaavista tehtävistä sekä alan ja tehtävien tuntemuksen.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto) täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.