Hyppää sisältöön

Palveluohjaaja, ikääntyneiden palvelut/palv.alue 6

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on haettavana palveluohjaajan virka ikääntyneiden palveluissa, alueella 6 (Salo, Somero). Työtehtävät liittyvät ikääntyneiden asumispalveluiden palveluohjaukseen.

Valinta virkaan tullaan tekemään hakemuksiin pohjautuvien ansiovertailujen sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden asiakasohjaus- ja ostopalveluyksikön tehtäviin kuuluu ikääntyneiden kotona asumista tukevien palveluiden ja asumispalveluiden asiakasohjaus ja -neuvonta, palvelutarpeen arviointi, asiakkuuksien hallinta sekä viranhaltijapäätösten tekeminen. Palveluohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, heidän omaistensa, ikääntyneiden palvelualueiden, muiden tulosalueiden ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Asiakas- ja palveluneuvontaa ja ohjausta tehdään puhelimitse ja kotikäynneillä.

Palveluohjaaja toimii palveluvastaavan alaisuudessa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:
-ikääntyneiden palveluiden hyvää tuntemusta
-hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
-asiakaslähtöistä toimintatapaa
-organisointitaitoja ja kykyä toimia aikataulusidonnaisessa ympäristössä
-nopeaa ongelmanratkaisutaitoa ja itsenäistä päätöksentekokykyä
-sosiaali- ja terveydenhuollon säännellyn toimintaympäristön tuntemusta
-palvelutarpeen arvioinnin sekä RAI -toimintakykymittarin osaamista.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto.
Lisäksi edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.