Hyppää sisältöön

Palveluohjaaja, Ikääntyneiden palvelut Lieto

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on haettavana palveluohjaajan virka ikääntyneiden palveluissa, alueella 2 (Lieto). Työtehtävät liittyvät ikääntyneiden asumispalveluja tukevien palveluiden palveluohjaukseen.

Valinta virkoihin tullaan tekemään hakemuksiin pohjautuvien ansiovertailujen sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden asiakasohjaus- ja ostopalveluyksikön tehtäviin kuuluu ikääntyneiden kotona asumista tukevien palveluiden ja asumispalveluiden asiakasohjaus ja -neuvonta, palvelutarpeen arviointi, asiakkuuksien hallinta sekä viranhaltijapäätösten tekeminen. Palveluohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, heidän omaistensa, ikääntyneiden palvelualueiden, muiden tulosalueiden ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Asiakas- ja palveluneuvontaa ja ohjausta tehdään puhelimitse ja kotikäynneillä.

Palveluohjaaja toimii palveluvastaavan alaisuudessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:
-ikääntyneiden palveluiden hyvää tuntemusta
-hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
-asiakaslähtöistä toimintatapaa
-organisointitaitoja ja kykyä toimia aikataulusidonnaisessa ympäristössä
-nopeaa ongelmanratkaisutaitoa ja itsenäistä päätöksentekokykyä
-sosiaali- ja terveydenhuollon säännellyn toimintaympäristön tuntemusta
-palvelutarpeen arvioinnin sekä RAI -toimintakykymittarin osaamista.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.