Hyppää sisältöön

Palveluohjaaja, Ikääntyneiden palvelut Laitila

Haemme palveluohjaajaa ikääntyneiden palvelualue 1:lle Laitilaan!

Nyt haettavalla palveluohjaajalla on ensisijaisesti kokonaisvastuu 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden omaishoidon palveluiden kehittämisestä, taloudellisuudesta ja laatutyöstä ensisijaisesti Laitilan alueella.

Omaishoidon palveluohjaajan tehtävänkuva on monipuolinen. Hänelle kuuluvat omaishoidon tuen hakuun ja päätöksentekoon liittyvät tehtävät: hakemukset, kotikäynnit, asiakkaiden ohjaus, neuvonta sekä tuen ja asiakastilannetta tukevien palveluiden yhteensovittaminen; tukipäätösten tekeminen; omaishoidon tuen maksatukseen liittyvät valmistelut palkkasihteerille; asiakkaiden tukeminen puhelinkeskusteluissa, tapaamisissa ja ryhmätilanteissa; muutoksenhakutilanteissa päätösprosessin valmistelu.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:
-ikääntyneiden palveluiden hyvää tuntemusta
-hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
-asiakaslähtöistä toimintatapaa
-organisointitaitoja ja kykyä toimia aikataulusidonnaisessa ympäristössä
-nopeaa ongelmanratkaisutaitoa ja itsenäistä päätöksentekokykyä
-sosiaali- ja terveydenhuollon säännellyn toimintaympäristön tuntemusta
-palvelutarpeen arvioinnin sekä RAI -toimintakykymittarin osaamista.

Valinta virkoihin tullaan tekemään hakemuksiin pohjautuvien ansiovertailujen sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.