Hyppää sisältöön

Palveluohjaaja, ikääntyneiden palvelut Kaarinassa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on haettavana palveluohjaajan virka ikääntyneiden palveluissa, alueella 3 (Kaarina). Työtehtävät liittyvät ikääntyneiden asumispalveluiden palveluohjaukseen.

Valinta virkaan tullaan tekemään hakemuksiin pohjautuvien ansiovertailujen sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden asiakasohjaus- ja ostopalveluyksikön tehtäviin kuuluu ikääntyneiden kotona asumista tukevien palveluiden ja asumispalveluiden asiakasohjaus ja -neuvonta, palvelutarpeen arviointi, asiakkuuksien hallinta sekä viranhaltijapäätösten tekeminen. Palveluohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, heidän omaistensa, ikääntyneiden palvelualueiden, muiden tulosalueiden ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Asiakas- ja palveluneuvontaa ja ohjausta tehdään puhelimitse ja kotikäynneillä.

Palveluohjaaja toimii palveluvastaavan alaisuudessa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- tai terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:
– Ikääntyneiden palveluiden hyvää tuntemusta
– hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
– asiakaslähtöistä toimintatapaa
– organisointitaitoja ja kykyä toimia aikataulusidonnaisessa ympäristössä
– nopeaa ongelmanratkaisutaitoa ja itsenäistä päätöksentekokykyä
– sosiaali- ja terveydenhuollon säännellyn toimintaympäristön tuntemusta
– palvelutarpeen arvioinnin sekä RAI -toimintakykymittarin osaamista

Kelpoisuusvaatimuksena on

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.