Hyppää sisältöön

Oppisopimuksella hoiva-avustajaksi, Turku

Etsimme nyt useita uusia oppisopimuskoulutettavia hoiva-avustajia Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden ympärivuorokautiseen hoitoon Turkuun.

Hoiva-avustajan tehtävät ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen ja tarvitessa hoitotyössä avustaviin tehtäviin. Lisäksi yksikön asukkaiden ruoka- ja vaatehuollon tehtävät sekä työympäristön päivittäisestä siisteydestä huolehtiminen kuuluvat hoiva-avustajan työhön.

Hoiva-avustajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä, jossa on monisairaita ja päivittäisessä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Hoiva-avustaja toteuttaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä työyksikön ruoka- ja vaatehuollon päivittäisiä työtehtäviä. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen.

Hoiva-avustajan välittömän asiakastyön tehtävien osaamisvaatimuksia vastaavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat ovat:
– Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp ja
– Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp.

Hoiva-avustajan tehtävissä voi toimia suoritettuaan hyväksytysti edellä mainitut ammatilliset tutkinnon osat, yhteensä 60 osaamispisteen laajuisen kokonaisuuden.

Haastattelu suoritetaan Teams-yhteydellä viikolla 6 ja 7.
Koulutuksen suunniteltu kesto 3.3. – 31.12.2023.
Työsuhde voidaan solmia sopimuksen mukaan.

Koulutus järjestetään suomen kielellä ja opiskelijalta edellytetään suomen kielen taitoa.

Oppisopimuksen valintaperusteet ovat:
– edellytetään aktiivista otetta opiskeluun
– oma-aloitteisuutta
– tietoteknisiä taitoja
– hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä (SORA-lainsäädäntö)

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.