Hyppää sisältöön

Ohjaaja, Mäntymäen perhetukikeskus

Hei sinä sosiaalialan ammattilainen!

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Tehostettu perhekuntoutusyksikkö, Teppo, etsii työkaveriksi sosiaalialan ammattilaista osaksi moniammatillista ja osaavaa tiimiämme. Yksikkö tarjoaa avohuollon lastensuojelun tukipalveluita, jossa asiakkaana on koko perhe. Olemme osa Mäntymäen perhetukikeskuksen lastensuojelun kokonaisuutta Turussa.

Meille asiakkaiksi tulevilla perheillä on usein kriisiytynyt elämäntilanne tai jokin muu tehostetun tuen tarve. Perheellä on madollisuus muuttaa kuntoutusasuntoomme, jolloin työskentely on päivittäistä tai vaihtoehtoisesti kuntoutustyötä tehdään intensiivisesti perheen omaan kotiin, perheen tarpeet huomioiden. Yksikössämme työskentelee ohjaajia, erikoissairaanhoitaja ja toimintaterapeutti. Lisäksi apunamme ovat Mäntymäen perhetukikeskuksen sosiaalityöntekijä ja lastenpsykiatrinen konsultaatio.

Työskentelyämme ohjaa suhdeperustaisuus ja systeemisyys. Työskentelymme perusta on mentalisaatio-ja kiintymyssuhdeperustainen arviointi ja kuntoutus.

Ohjaajan työ Tepossa on moniammatillista tiimi- ja verkostotyötä, jossa lapsi on työn keskiössä. Pyrimme toiminnallamme vahvistamaan lapsen näkökulmaa ja asemaa perheessä. Käytämme työskentelyssä hyödyksi monia eri menetelmiä ja omaa osaamistamme. Työryhmänä arvostamme vuorovaikutustaitoja, itseohjautuvuutta, kuuntelemisen taitoa, sekä kykyä empaattiseen kohtaamiseen ja asioiden puheeksi ottamiseen. Aikaisempi kokemus lastensuojelutyöstä luetaan hakijan eduksi.

Odotamme innolla tapaamistasi, joten haethan heti!

Kelpoisuusvaatimuksena soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.