Hyppää sisältöön

Lastenvalvoja

Haemme lastenvalvojaa Vakka-Suomen alueelle.

Perheoikeudellisten palveluiden lastenvalvojan lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat lapsen vanhemmuutta, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä elatusta koskevien lakien mukaiset tehtävät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakkaille. Lisäksi tehtävänä on avioliittolain mukaiset aviopuolisoiden välisten elatusapujen vahvistamiseen liittyvät tehtävät, sosiaalihuoltolain mukaisiin valvottuihin ja tuettuihin tapaamisiin liittyvät tehtävät sekä palvelupäätösten ja maksusitoumusten laatiminen niistä. Tehtävien hoito ja asiakasvastaanotto kyseisessä virassa keskittyy Vakka-Suomen alueelle.

Työ edellyttää perhelainsäädännön tuntemusta, hyviä ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, ymmärrystä lapsen kehitystason mukaisista valmiuksista, kykyä puolueettomuuteen ja asiakkaiden elämäntilanteen ymmärtämiseen. Kokemus asiakastyöstä vaativissa sosiaalialan tehtävissä, oman auton käyttömahdollisuus ja ruotsin kielen taito luetaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan Perheoikeudelliset palvelut kehittää aktiivisesti työ- ja toimintatapojaan ja tekee kaupunkitasoista, seudullista ja kansallista yhteistyötä eropalvelujen ammattilaisten kanssa. Työn tueksi tarjoamme moniammatillisen tiimin tuen. Perheoikeudellisissa palveluissa työskentelee 15 lastenvalvojaa, 6 sosiaalityöntekijää, ohjaaja sosiaalityöntekijöiden tiimissä, 2 eropalveluohjaajaa, 2 lakimies-lastenvalvojaa, 3 toimistosihteeriä sekä perheoikeudellisten palvelujen päällikkö. Yksikön työntekijöillä on säännöllinen ryhmätyönohjaus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.