Hyppää sisältöön

Lastenvalvoja, Turun perheoikeudellinen yksikkö

Haemme lastenvalvojaa vuorotteluvapaan sijaisuuteen Turun perheoikeudelliseen yksikköön ajalle 17.4. – 13.10.2023.

Perheoikeudellisten palveluiden lastenvalvojan lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat lapsen vanhemmuutta, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä elatusta koskevien lakien mukaiset tehtävät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakkaille. Lisäksi tehtävänä on avioliittolain mukaiset aviopuolisoiden välisten elatusapujen vahvistamiseen liittyvät tehtävät, sosiaalihuoltolain mukaisiin valvottuihin ja tuettuihin tapaamisiin liittyvät tehtävät sekä palvelupäätösten ja maksusitoumusten laatiminen niistä. Tehtävien hoito ja asiakasvastaanotto kyseisessä virassa keskittyy Turkuun.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö:
– joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana
– tai alle 30 -vuotias äskettäin korkeakoulututkinnon suorittanut
– tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.
Sijaiseksi palkattavan on oltava ollut työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Työ edellyttää perhelainsäädännön tuntemusta, hyviä ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, ymmärrystä lapsen kehitystason mukaisista valmiuksista, kykyä puolueettomuuteen ja asiakkaiden elämäntilanteen ymmärtämiseen. Kokemus asiakastyöstä vaativissa sosiaalialan tehtävissä, oman auton käyttömahdollisuus ja ruotsin kielen taito luetaan eduksi.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan Perheoikeudelliset palvelut kehittää aktiivisesti työ- ja toimintatapojaan ja tekee kaupunkitasoista, seudullista ja kansallista yhteistyötä eropalvelujen ammattilaisten kanssa. Työn tueksi tarjoamme moniammatillisen tiimin tuen. Perheoikeudellisissa palveluissa työskentelee 15 lastenvalvojaa, 6 sosiaalityöntekijää, ohjaaja sosiaalityöntekijöiden tiimissä, 2 eropalveluohjaajaa, 2 lakimies-lastenvalvojaa, 3 toimistosihteeriä sekä perheoikeudellisten palvelujen päällikkö. Yksikön työntekijöillä on säännöllinen ryhmätyönohjaus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.