Hyppää sisältöön

Lähihoitaja,Tyks Geriatrinen os.1

Tervetuloa työyhteisöömme pitkäaikaiseen sijaisuuteen!

Etsimme joukkoomme positiivisella asenteella varustettua ja geriatrisesta hoitotyöstä kiinnostunutta lähihoitajaa.

Osastollamme hoidetaan selkeällä työnjaolla käytösoireisia (muisti)potilaita ja akuutteja geriatrisia sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita.
Osastomme 21 potilaspaikkaa on jaettu kahteen erilaiseen toimintaan. Toisella puolella osastoa hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevia, akuutteja geriatrisia potilaita ja osaston toinen puoli on erikoistunut muisti- ja vaikeiden käytösoirepotilaiden sairaalahoitoon.
Meillä muistisairauden diagnostisointi yksistään ei riitä, vaan potilaat tarvitsevat lisäksi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä ympäristön kokonaisvaltaista kartoitusta. Siksi työskentely toimivassa moniammatillisessa tiimissä ja hyvässä hengessä on meille ensiarvoisen tärkeää.

Me tarjoamme Sinua arvostavan ja mukavan työympäristön varustettuna hyvällä yhteishengellä, vakiintuneella ja sitoutuneella moniammatillisella tiimillä. Työ osastollamme on mukaansatempaavaa, vaihtelevaa ja ammattitaitoasi monipuolisesti kehittävää. Voit itse vaikuttaa kummalla puolella osastoa haluat työskennellä. Yksikössämme on käytössä osallistava työvuorosuunnittelu, joten pääset vaikuttamaan työvuoroihisi.

Organisatorisesti sijoitumme Varsinais-Suomen Hyvinvointialueella Tyks-sairaalapalvelut- Medisiininen, geriatria- Geriatrinen palvelualue. Näin ollen sinulla on hyvä mahdollisuus olla mukana kehittämässä sairaalatasoista akuuttia geriatrista yksikköä.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. Lisäksi edellytämme LOVEn suorittamista koeaikana, jos sitä ei ole suoritettu.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialuetta rakentavat yhdessä kaikki 27 kuntaamme, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.

Meistä tulee noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen.

Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa!