Hyppää sisältöön

Lähihoitaja,Tarvasjoki Peltola

Etsimme innostunutta ja kehittämismyönteistä hoitajaa lyhytaikaishoidon yksikköömme. Hoitajan ensisijainen sijoituspaikka työsuhteen alkaessa on Tarvasjoen hyvinvointikeskuksessa sijaitseva Peltolan lyhytaikaishoidon yksikkö.

Tule mukaamme kehittämään ja uudistamaan ikäihmisten palveluita. Sinulla on mahdollisuus osallistua nuoren yksikön toiminnan kehittämiseen yhdessä tiimin kanssa. Lyhytaikaishoitoyksiköissämme toteutetaan psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen mallia ja kaikessa toiminnassa korostuu kuntouttava työote. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan hyvä ja turvallinen arki asiakkaan voimavarat huomioiden. Tavoitteena on myös kuntouttavan hoitotyön keinoin tukea asiakkaan toimintakykyä ja mahdollistaa hänen kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

Tarjoamme työntekijöillemme monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja toisilta oppimisen mahdollisuuden. Käytössämme on LifeCare asiakastietojärjestelmä ja RAI-arviointimittaristo.

Hakijoilta edellytämme vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista perustutkintoa. Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotesuojaa koko työsuhteen ajan.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE TES:n mukaisesti. Työsuhdetta täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden (6kk) koeaikaa. Työaikamuotona on jaksotyö.

Otamme yhteyttä mahdollisen haastatteluajan sopimiseksi. Haastattelun yhteydessä esitetään henkilöllisyystodistus, työ- ja tutkintotodistukset sekä mahdolliset muut todistukset.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät