Hyppää sisältöön

Lähihoitaja,Palliatiivinen keskus Turku

Etsimme kesäksi sijaisuuteen sinua, jolle kuolevan potilaan kohtaaminen ja laadukas hoito, on sydämen asia. Haluat kulkea vakavasti sairaan potilaan ja hänen omaisensa rinnalla ja tukea heitä. Ymmärrät oman merkityksesi kuolevan potilaan elämässä. Työntekijöiltämme vaadimme empatiakykyä ja arvostavaa suhtautumista elämänsä viimeisiä päiviä eläviä potilaita ja heidän läheisiään kohtaan. Hoitotyössä korostuu kokonaisvaltaisuus, aito kohtaaminen sekä aktiivinen oirehoito. Tässä siis ainutlaatuinen mahdollisuus sinulle, joka haluat kehittää esimerkiksi palliatiivisen ja saattohoidon osaamistasi. Otamme huomioon valinnassa myös opiskelijat.

TYKS Palliatiivisessa keskuksessa hoidetaan palliatiivisia ja saattohoitopotilaita neljällä osastolla (Kaskenlinnan palliatiivisella osastolla, Saattohoidon tukiosastolla, Hengityshalvausyksikössä ja Karinakodissa). Laitathan hakulomakkeeseen tiedoksi, millä osastolla erityisesti haluaisit työskennellä.

Kaskenlinnan palliatiivisella osastolla hoidetaan palliatiivista sairaalahoitoa tarvitsevia, ilman diagnoosirajauksia potilaita, joilla on pitkälle edennyt ja parantumaton sairaus. Keskeisinä periaatteina ovat potilaslähtöisyys, potilaan toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen, omaisyhteistyö sekä hyvä oireenmukainen hoito elämän loppuvaiheessa. Osastolla 20 potilaspaikkaa.

Saattohoidon tukiosasto on TYKS:n vaativan erityistason saattohoito-osasto Turussa. Potilaspaikkoja on 20. Osasto toimii intervetio-osastostona koko hyvinvointialueen palliatiivisille/saattohoitopotilaille mutta se on myös tukiosasto kotisaattohoidon potilaille, joilla on akuuteissa tilanteissa mahdollisuus tulla osastolle mihin aikaa vuorokaudesta tahansa. Osastolla hoidetaan potilaita yksilöllisesti, huomioiden potilaan tarpeet ja toiveet. Tarkoituksena on turvata mahdollisimman oireeton ja hyvä loppuelämä.

Hengityshalvausyksikkö toimii niin hengityskoneessa olevien hengityshalvauspotilaiden hoitoyksikkönä kuin kotona asuvien hengityshalvauspotilaiden tukiosastona. Lisäksi iso osa työtä on ALS- ja hengitysvajepotilaiden saattohoito. Työssä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, kohtaaminen ja yksilöllisyys. Työhön saa hyvän perehdytyksen.

Karinakoti on kodinomainen saattohoitokoti, missä hoidetaan vaikeasti sairaita ihmisä tilanteessa kun parantavaa hoito ei ole enää tarjolla ja kekitytään arvokkaaseen loppuelämän hoitoon. Tärkeää on potilaan kokonaisvaltainen huomiointi, oireiden lievitys, lämmin kohtaaminen ja vierellä kulkevien läheisten tukeminen sekä huomioiminen.

Tervetuloa osaksi merkityksellistä toimintaamme.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialuetta rakentavat yhdessä kaikki 27 kuntaamme, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.

Meistä tulee noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen.

Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa!