Hyppää sisältöön

Lähihoitaja, Virtuaalinen kotihoito

Kiinnostaako työ Virtuaalisessa kotihoidossa?

Jos kiinnostuit, meillä olisi nyt tarjolla eripituisia sijaisuuksia kesälomien ajaksi.

Virtuaalinen kotihoito tarjoaa palveluja kotihoidon asiakkaille, Ikääntyneiden palvelujen alueilla 7 ja 8 (Turku) kotona asumisen tueksi. Avarat ja valoisat toimistotilamme sijaitsevat Lemminkäisenkadulla, minne pääset julkisilla kulkuvälineillä.

Virtuaalisessa kotihoidossa lähihoitajan tehtävänä on huolehtia asiakkaan tarpeista hoitosuunnitelman mukaan yhteistyössä kotihoidon alueiden kanssa. Virtuaalisen kotihoidon hoitotyötä tehdään pääsääntöisesti kuva- ja ääniyhteyden avulla. Virtuaalisen kotihoidon lähihoitajan tehtäviin kuuluu myös erilaisten viriketuokioiden toteuttaminen kotihoidon asiakkaille virtuaalisesti. Työ on laaja-alaista ja monipuolista. Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa käytetään RAI (Resident Assessment Instrument) laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Työ on iltavuoropainotteista ja hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, asiakaslähtöistä työotetta, sekä hyvää arviointikykyä.

Turun kotihoidon alueiden 7 ja 8 lisäksi yhteistyötä tehdään mm. omaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

Hakijalta edellytetään oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi luetaan ajokortti, LOVe-lääkelupa, Pegasos- ja RAI-osaaminen, hyvät tietotekniset taidot sekä innostus kehittää hoitotyötä.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä osaksi kehittyvää kotihoitoa, hyvän perehdytyksen, avoimen ilmapiirin ja osaavan, tukea antavan työyhteisön. Lisäksi sinulle avautuu ainutlaatuinen työskentely-ympäristö ja mielenkiintoinen tehtävä osana laajaa yhteistyöverkostoa.

Virtuaalisen kotihoidon lähihoitajana pääset laajasti hyödyntämään ja kehittämään ammattitaitoasi. Lisäksi työssä korostuu oman työn organisointi, hyvät yhteistyötaidot ja itsenäinen työskentely.