Hyppää sisältöön

Lähihoitaja Tyks/Mäntymäki/neuroger. os.

Haemme joukkoomme neurogeriatrisesta hoitotyöstä kiinnostunutta lähihoitajaa!

Osastollamme on 23 potilaspaikkaa, jotka on tarkoitettu pääasiassa neurologisille ja geriatrisille potilaille. Moniammatilliseen hoitotiimiimme kuuluu osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, 10 sairaanhoitajaa, 13 lähi- ja perushoitajaa, 1 osastonsihteeri, 3 fysioterapeuttia, 1 toimintaterapeutti ja 1 osaston ylilääkäri sekä erikoistuvia lääkäreitä. Organisatorisesti sijoitumme Varsinais-Suomen hyvinvointialueella Tyks/sairaalapalvelut- Medisiininen tulosryhmä- Geriatrian palvelualue.

Suurimman erityisryhmän muodostavat neurologiset potilaat. Yhteistyössä fysio- ja toimintaterapeuttien kanssa rakennamme päivittäiset toiminnot potilaan toipumista palveleviksi. Lähihoitajalla on mahdollisuus olla aktiivisena toimijana prosessin eri vaiheissa. Osastollamme lähihoitaja suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa käytännön hoitotyötä. Työssäsi tarvitset kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Lähihoitajana toimintasi vaikuttaa osaltaan potilasvirtojen sujuvuuteen Varhan sisällä.

Saat hyvän perehdytyksen tehtävään sekä uudet henkilöstöedut käyttöösi. Työyhteisössämme on reipas perustyöhön keskittyvä ilmapiiri ja toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.