Hyppää sisältöön

Lähihoitaja sij. Lieto akuuttios.

Varsinais-Suomen terveyskeskuksien vuodeosastot, kotisairaalat ja palliatiivinen keskus siirtyivät hyvinvointialueella Tyks/ sairaalapalveluiden tulosalueelle.
Uudessa Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluiden tulosryhmässä toimii lähes tuhat ammattilaista neljällä eri palvelualueella (läntinen, keskinen, itäinen ja palliatiivinen keskus). Osastopalveluissa toimii 26 osastoa ja 13 kotisairaalaa. Palliatiivinen keskus ohjaa koko alueella pallitiivistä hoitoa vuodeosastoilla ja kotisairaaloissa.
Moniammatillisuus on työssämme keskeistä, jotta voidaan hyödyntää jokaisen ammattilaisen omaa erityisosaamista. Kuntoutuksen eri toimintamallit ovat käytössämme. Tule mukaan uudistamaan ja kehittämään kanssamme vuodeosasto- tai kotisairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden palvelupolkua niin, että kuntouttavat ja palliatiiviset hoitomenetelmät ovat osa kaikkien potilaiden hoitoa ja hoito koko maakunnassa yhdenvertaista.
Liedon akuuttiosasto etsii lähihoitajaa vuorotteluvapasijaisuuteen maaliskuusta 2023 alkaen. Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty lähihoitajan laillistus. Työ on kokoaikaista 3-vuorotyötä.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voi hakea henkilö:
-joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana
-tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut
-tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.
Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty lähihoitajan laillistus.
Työ on pääosin 3-vuorotyötä.
Toiminta osastolla on akuuttia, potilaat siirtyvät mm. erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon nopeasti ja potilasvaihtuvuus on suurta. Osastolla hoidetaan pääasiassa ikäihmisiä, mutta myös työikäisiä. Saattohoitoa on paljon, lisäksi hoidamme erilaisista leikkauksista toipuvia, AVH-kuntoutujia ym.

Toivomme hakijalta reipasta työotetta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Kokemus vastaavanlaisesta työstä katsotaan eduksi. Love-lääkelupa tulee olla suoritettuna. Tule mukaan Liedon akuuttiosaston mahtavaan, osaavaan ja joustavaan työyhteisöön, jossa pääset toteuttamaan lähihoitajan taitojasi monipuolisesti!

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § edellyttämää rokotussuojaa.
Työ alkaa 1.3.2023 tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät