Hyppää sisältöön

Lähihoitaja, Portsakoti

Haemme lähihoitajaa Portsa 2 tilapäishoidon yksikköön Turkuun.

Työtehtävina lähihoitajan tehtävä tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon yksikössä.

Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan apua tarvitsevia kotona asuvia vanhuksia, jotka käyvät yksikössä 1-2 vko jaksoilla. Asiakasvaihtoja on päivittäin. Toiminta on asakaslähtöistä ja virikkeellistä. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen sekä kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään. Työssä kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoon koskevaan päätöksen tekoon. Yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Lähihoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa hoitotyötä ja osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen. Opiskelijoiden ohjaus ja arviointi kuuluu tehtävään.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöistä työotetta.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Eduksi luetaan kokemus vanhustyöstä.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja osaavassa työyhteisössä sekä mielenkiintoisen ja itsenäisen työn tilapäishoidossa. Saat hyvän perehdytyksen ja mukavan tukea antavan työyhteisön. Odotamme sinun olevan aktiivinen ja oma-aloitteinen ja sinulla on pitkäjänteisyyttä ja ymmärrystä vanhustyöhön. Ammattilaisena osaat yhdistää oman asiantuntemuksesi ja kollegojesi osaamisen, mutta teet tarvittaessa päätöksiä myös itsenäisesti. Toimit joustavasti tiimin jäsenenä ja sinulla on halu sitoutua organisaation tavoitteisiin. Hahmotat lähihoitajana kokonaisuuksia ja haluat jatkuvasti kehittää osaamistasi

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.