Hyppää sisältöön

Lähihoitaja, Nousiainen/Moisiokoti

Haemme lähihoitajia ikäihmisten asumispalveluita tarjoavaan yksikköön Nousiaisten Moisiokotiin.

Moisiokoti on ympärivuorokautista laitoshoitoa tarjoava yksikkö, jossa Tupalan osastolla on 23 asukasta, 1 lyhytaikaishoidon asukaspaikka sekä 1 kriisipaikka. Lisäksi Moisiokodin yhteydessä toimii Henriikan palveluasumisen yksikkö, jossa on 12 tavallisen palveluasumisen asukaspaikkaa sekä 2 lyhytaikaishoidon paikkaa.

Moisiokodissa työskentelee yhteensä 1 toiminnasta vastaava esihenkilö, 2 sairaanhoitajaa, 19 lähihoitajaa, 2 hoitoapulaista ja 2 laitoshuoltajaa. Moisiokodissa käy myös oma päivätoiminnan ohjaaja ja fysioterapeutti.

Etsimme tehtävään asiakaslähtöistä hoitajaa, jolla on positiivinen palveluasenne, hyvät vuorovaikutustaidot ja into oppia uusia asioita. Lähihoitajan tehtävänä on huolehtia Moisiokodin asukkaiden hyvästä hoidosta, huolenpidosta ja mielekkään arjen ylläpitämisestä. Lähihoitajan osaamisalueeseen kuuluu asukkaiden lääkehoidon toteuttaminen ja ravitsemuksesta huolehtiminen. Pitkäaikaisessa asumispalvelussa korostuvat omahoitajuus, RAI -arviointien ja asiakassuunnitelmien laatiminen sekä omaisyhteistyön ylläpitäminen.

Oma motivaatio työntekoon on ominaisuus, jota arvostamme. Perehdytyksen ja työtovereiden avulla opit varmasti työnteon. Työssä edellytetään kykyä kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön ja toimintakykyä ylläpitävään työotteeseen, jonka senkin opastamme.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.