Hyppää sisältöön

Lähihoitaja, Liinahaka 1

Haemme lähihoitajaa Liinahaan ympärivuorokautiseen palveluasumiseen Turkuun. Liinahaka sijaitsee Vätin kaupungin osassa keskustan pohjoispuolella. Yksikössä on viihtyisät tilat. Liinahaassa on kuusi ryhmäkotia ja jokaisessa asuu 12 asukasta. Pääset meille usealla bussilla muun muassa 6, 7 ja 300.
Tarkempi osoite on Liinahaankatu 17, 20320 Turku.

Liinahaassa asuu monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia ikäihmisiä. Tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Työssä kunniotetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Yhteistyö asukkaan omaisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Lähihoitaja toteuttaa itsenäisesti perushoitoa, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asukkan toimintakykyä ja hoidon tarvetta ja laatii niiden perusteella asukkaalle hoitosuunnitelman. Asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laadinnassa lähihoitaja käyttää RAI (Residen Assessment Instrument)- laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen ja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

Hakijalta edellytetään Love-lääkelupaa, jonka voi suorittaa myös yksikössä.
Eduksi luetaan kokemus ikäihmisten hoitotyöstä, RAI-osaaminen sekä innostus kehittää asukkaiden virikkeellistä arkea.

Yksikössä on käytössä autonominen työvuorosuunnittelu.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.