Hyppää sisältöön

Lähihoitaja, Liedon akuuttiosasto

Varsinais-Suomen terveyskeskuksien vuodeosastot, kotisairaalat ja palliatiivinen keskus siirtyivät hyvinvointialueella Tyks/sairaalapalveluiden tulosalueelle.

Uudessa Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluiden tulosryhmässä toimii lähes tuhat ammattilaista neljällä eri palvelualueella (läntinen, keskinen, itäinen ja palliatiivinen keskus). Osastopalveluissa toimii 26 osastoa ja 13 kotisairaalaa. Palliatiivinen keskus ohjaa koko alueella pallitiivistä hoitoa vuodeosastoilla ja kotisairaaloissa.

Moniammatillisuus on työssämme keskeistä, jotta voidaan hyödyntää jokaisen ammattilaisen omaa erityisosaamista. Kuntoutuksen eri toimintamallit ovat käytössämme fysioterapeuttien johdolla. Tavoitteena on jatkaa kuntoutusta myös kotona kotikuntoutuksen avulla. Vuodeosastojen profilointi yleisosastoista sairausryhmäkohtaisiin on alkanut (esim. infektio-, tules-, avh- ja palliatiivinen osasto).

Tule mukaan uudistamaan ja kehittämään kanssamme vuodeosasto- tai kotisairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden palvelupolkua niin, että kuntouttavat ja palliatiiviset hoitomenetelmät ovat osa kaikkien potilaiden hoitoa ja hoito koko maakunnassa yhdenvertaista.

Liedon akuuttiosasto etsii kahta lähihoitajaa vakituisiin työsuhteisiin. Kelpoisuusehtona on sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto. Työ on pääosin 3-vuorotyötä. Toiminta osastolla on akuuttia, potilaat siirtyvät mm. erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon nopeasti ja potilasvaihtuvuus on suurta. Osastolla hoidetaan pääasiassa ikäihmisiä, mutta myös työikäisiä. Saattohoitoa on paljon, lisäksi hoidamme erilaisista leikkauksista toipuvia, AVH-kuntoutujia ym.

Toivomme hakijalta reipasta työotetta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Kokemus vastaavanlaisesta työstä katsotaan eduksi. Love-lääkelupa tulee olla suoritettuna. Tule mukaan Liedon akuuttiosaston mahtavaan, osaavaan ja joustavaan työyhteisöön, jossa pääset toteuttamaan lähihoitajan taitojasi monipuolisesti! Meiltä saat laajan perehdytyksen tehtävään, hyvät sisäiset ja ulkoiset koulutusmahdollisuudet, SHQS-laatujärjestelmän mukaisen laatutyöskentelyn.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sote TES:n mukaisesti. Koeaika on 6 kk. Työ alkaa 1.3.2023 tai sopimuksen mukaan.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.