Hyppää sisältöön

Lähihoitaja, Kurjensiipi 2

Tervetuloa meille töihin!

Tule tekemään merkityksellistä työtä vanhusten hyvän elämän mahdollistajana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluihin!

Haemme lähihoitajaa Turkuun, Kupittaan alueella sijaitsevaan Kurjensiipi 2 :een. Kurjensiipi on 40 paikkainen toimintakyvyn tuki- ja arviointiyksikkö. Tarjoamme lyhytaikaista laitoshoitoa ikääntyneille asiakkaille, joilla on haasteita kotona selviytymisessä. Meille pääsee helposti usealla bussilla. Tarkempi osoite on Kurjenmäenkatu 6, rakennus 41, 20700 TURKU.

Työskentelet asiakaslähtöisesti ja asiakkaan toimintakykyä tukien. Meillä lähihoitajana työsi sisältää asiakkaan hoitosuunnitelman mukaista perus- ja lääkehoitoa, toimintakyvyn ja hoidon tarpeen arvioimista sekä kulttuuri- ja harrastetoimintaa. Moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä vastaat omalta osaltasi asiakkaiden vastaanottamisesta ja kotiuttamisesta. Odotamme sinulta motivaatiota kehittyä hoitotyön osaajana. Työtehtäviin kuuluu opiskelijan ohjaus. Työsi on 3-vuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

Arvostamme laaja-alaista osaamista ja kokemusta, mutta otamme mielellämme joukkoon myös uransa alussa olevan lähihoitajan. Saat yksilöllisen perehdytyksen ja pääset itse vaikuttamaan työvuorosuunnitteluun. Meillä et työskentele koskaan yksin. Olet itseohjautuva, mutta myös tiimipelaaja. Saat vastuuta ja työyhteisön tuen.

Eduksi luemme LOVe -lääkeluvan, kokemuksen vanhustyöstä ja tilapäishoidon yksiköstä, RAI-osaamisen sekä hyvät tietotekniset taidot.

Meillä ikääntyneiden asumispalvelujen tuki- ja arviointiyksikössä hoidetaan lyhytaikaisesti paljon tukea tarvitsevia asiakkaita. Meille tärkeää on aito läsnäolo. Toimintamme tavoitteena on asiakkaan kokonaistilanteen selvittely, toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen sekä kotona selviytymisen tukeminen. Haluamme tarjota asiakkaillemme aktiivisen arjen. Asiakas- ja työturvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, siksi hyödynnämme teknologisia ratkaisuja sekä ergonomisia apuvälineitä. Yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä. Moniammatilliseen tiimiin yksikössämme kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia, sosiaaliohjaaja, toimintaterapeutti, viriketoiminnan ohjaaja, fysioterapeutti ja yksikön esimies. Tiiminä olemme innovatiivisia, kehitysmyönteisiä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.