Hyppää sisältöön

Lähihoitaja, Hengitystukiyksikkö

Haluatko työskennellä hengityshalvauspotilaan hoitotiimissä? Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on haettavana lähihoitajan/perushoitajan sijaisuus Turun yliopistollisen keskussairaalan hengitystukiyksikkössä, Pyhärannan hengityshalvauspotilaiden hoitotiimissä.

Yksikkö siirtyi 1.1.2023 osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.

Aikaisempi kokemus ei ole välttämätön, sillä jokainen uusi työntekijä perehdytetään hoitotiimin työhön 3-7 pv ennen sijaisuuden alkua.

Hengityshalvauspotilaat ovat pääsääntöisesti trakeostomoituja, kotiventilaattorin kanssa kotona tai kodinomaisissa tiloissa eläviä ihmisiä. Potilaan hoitotyö tapahtuu hoitotiimin jäsenenä potilaan kotona tai hoitolaitoksessa omassa huoneessa. Erilainen hoitoympäristö ja potilaan lähiyhteisön huomioiminen vaatii, että hoitaja huomio potilaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Hengityshalvauspotilaan hoitotyö sisältää potilaan perushoidon, akuuttitilanteiden hallinnan sekä laitteiden ja hoitovälineiden huollon. Lisäksi potilaat tarvitsevat paljon tukea, ohjausta ja lähellä oloa. Hoitotyö osaltaan auttaa potilasta saavuttamaan mahdollisimman hyvän elämän laadun. Hengityshalvauspotilaan hoitotiimissä työskentely on itsenäistä ja vaatii hoitajalta päätöksentekotaitoa, uuden oppimisen halua, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen pätevyys.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Kirjaa hakemukseesi milloin voit aloittaa perehdytyksen.