Hyppää sisältöön

Lähihoitaja-Ensihoitaja,Tyks Akuutti

Tyks Akuutti hakee perustason ensihoitajia tulevalle kesälle 2023 kesäsijaisuuksiin Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Voit esittää hakemuksessa toivomuksen alueesta, missä olisit halukas työskentelemään.

Työaikamuoto on ensihoitoyksikössä paikalliseen sopimukseen perustuva yleistyöaika (12,15 h työvuorot) tai työsuojelun poikkeusluvan alainen (24 h työvuorot). Sijoituspaikkana ovat ensihoitokeskuksen asemapaikat Salon ja Vakka-Suomen ensihoitoalueella.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus tai ensihoitaja/sairaanhoitaja AMK – tutkinnon suorittanut tai tutkintoaan suorittava opiskelija. Työtehtävien hoitamiseen edellytämme vähintään C1-luokan ajo-oikeutta ja hyväksyttyä tehtävän mukaista ensihoidon tasotestausta sekä työn vaatimia fyysisiä ominaisuuksia.

Arvostamme positiivista asennetta ja reipasta työotetta. Odotamme sinulta työntekijänä sitoutumista ja oppimishalua ensihoitajan ammatilliseen kehitykseen. Toivomme, että teet työtäsi asiakaslähtöisesti ja huomioit asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet ensihoitotehtävällä. Ensihoito on tiimityöskentelyä, joten sinun tulee kyetä toimimaan työyhteisössä aktiivisesti osallistuvana jäsenenä.

Eduksi luetaan aiempi kokemus akuuttihoidon- ja ensihoitopalvelun tehtävistä sekä alueen tuntemus. Perehdytämme sinut tehtävään – asenne ja kyky oppia uutta- merkitsee enemmän kuin tämän hetkinen osaamisesi.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.
Hakemuksia käsitellään koko hakuajan ja valintoja sijaisuuksiin tehdään sopivien hakijoiden löydyttyä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus tai ensihoitaja/sairaanhoitaja AMK – tutkinnon suorittanut tai tutkintoaan suorittava opiskelija. Työtehtävien hoitamiseen edellytämme vähintään C1-luokan ajo-oikeutta ja hyväksyttyä tehtävän mukaista ensihoidon tasotestausta sekä työn vaatimia fyysisiä ominaisuuksia.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.