Hyppää sisältöön

Koulupsykologi,Salo

Koulupsykologin toistaiseksi voimassa oleva toimi sotealue 6 perhekeskuksessa

Tervetuloa osaavaan koulupsykologitiimiimme. Tarjoamme sinulle tehtävän, jonka ensimmäinen sijoituspaikka löytyy Salon kaupungin lukioista.

Koulupsykologin tehtäviin lukiossa kuuluvat lyhytkestoisen terapeuttisen keskustelutuen tarjoaminen opiskelijoille, joilla on lievää psyykkistä oireilua sekä psykologisten tutkimusten tekeminen ja lausuntojen antaminen. Lisäksi tehtävään sisältyy oppilaitoksen henkilöstön konsultaatio opiskelijoiden kehitykseen, mielenterveyteen ja opetukseen liittyvissä asioissa, sekä vanhempien tukeminen nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Olennainen osa työtä on lisäksi monialainen yhteistyö oppilaitoksen työntekijöiden ja eri viranomaisten kanssa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen psykologin laillistus.

Arvostamme oman työn hallintaosaamista, hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittämismyönteisyyttä.

Työaika sijoittuu kello 8:00-16.00 välille arkipäivisin.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.