Hyppää sisältöön

Kesätyö,Sairaanhoitaja/lähihoitaja,Riippuvyyspsyk.

Riippuvuuspsykiatrian osasto R1 hakee kesäsijaisuuteen riippuvuuspsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta kiinnostunutta sairaanhoitajaa, loppuvaiheen sairaanhoitajaopiskelijaa tai päihde- ja mielenterveystyöhön suuntautunutta lähihoitajaa. Tarkemmat aloitus- ja lopetusajankohdat ovat sovittavissa erikseen. Kuulumme Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen.

Sairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus. Otamme myös huomioon sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on vähintään 140 opintopistettä suoritettuna työn alkaessa.

Lähihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. Otamme myös huomioon lähihoitajaopiskelijat, joilla on vähintään 2/3 opinnoista suoritettuna työn alkaessa tai sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on vähintään 90 opintopistettä suoritettuna työn alkaessa.

Osasto R1 on 12-paikkainen suljettu osasto, jossa potilaat voivat olla joko tahdosta riippumattomassa hoidossa tai vapaaehtoisessa hoidossa. Osastolla hoidettavilla potilailla on samanaikainen vaikea päihde- tai toiminnallinen riippuvuus ja psykiatrinen häiriö. Osastolla voidaan lisäksi toteuttaa opioidiriippuvuuden korvaus- tai vieroitushoidon hoitojaksoja sekä lyhyitä hoidollisia interventiojaksoja avohoidon potilaille.

Sairaanhoitajan tehtävä riippuvuuspsykiatrialla sisältää lääkehoitoa, itsenäistä hoitosuhdetyöskentelyä, potilaan psyykkisen voinnin sekä päihderiippuvuuden arviota, psykososiaalista kuntoutusta sekä yhteistyötä moniammatillisen tiimin ja potilaan verkoston kanssa.

Tarjoamme sinulle mukavan ja innostuneen työyhteisön sekä monipuolista työkokemusta vaativan tason riippuvuuspsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Hakijoilta odotamme kiinnostusta päihdehoitoa ja mielenterveystyötä kohtaan, hyviä yhteistyötaitoja, myönteistä asennetta sekä joustavuutta.

Työ on 3-vuorotyötä ja työaika on 38,25 h/viikko. Sijaisuuksissa noudatamme yhden kuukauden koeaikaa. Haastattelut pyrimme järjestämään heti hakuajan päättymisen jälkeen.

Olemme Savuton sairaala.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät