Hyppää sisältöön

Kehittämispäällikkö, hankintatoimi

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on haettavana hankintatoimen kehittämispäällikön virka konsernipalveluissa.

Huom! Tätä paikkaa voi hakea ja tehtävään tulla valituksi vain Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyvä henkilöstö. 

Virka täytetään sisäisesti siten, että hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksessa siirtyvien ja vastaavan tasoisessa tehtävässä toimivien on mahdollista ilmoittaa kiinnostuksestaan virkaan. Kyseessä on liikkeen luovutukseen liittyvä sisäinen kartoitus luovutuksen piirissä olevasta henkilöstöstä, joista työnantaja valitsee, kuka on sopivin ja kelpoisin virkaan.

Kiinnostuksen ilmoittaminen tapahtuu jättämällä hakemus oheisesta Hae työpaikkaa -linkistä. Valinta virkoihin tullaan tekemään hakemuksiin pohjautuvien ansiovertailujen sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella.

Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2023, jos valitun osalta liikkeen luovutuksen perusteet edelleen täyttyvät. Virkaan valittu voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen tätä ennen.

Kehittämispäällikön tehtävinä ovat hankintatoimen prosessien kehittämisen kokonaisvastuu; niiden kuvaus ja seuranta sekä ohjeistuksen ja raportointityökalujen ylläpito ja kehittäminen.

Tehtävään sisältyy myös lean- ja SHQS työskentelyn koordinointi, järjestelmien ylläpito ja kehittäminen, hankintojen vastuullisuuden ja kestävän kehityksen työskentely, asiakastyytyväisyyden seuranta ja kehittäminen sekä sidosryhmäyhteistyö operatiivisessa hankinnassa YTA -alueella ja kansallisesti muiden hyvinvointialueiden kanssa.

Tehtävään liittyy ainakin alkuvaiheessa myös laitetilauksien sekä tiettyjen keskitettyjen palvelujen tilaamisen organisointia.

Eduksi tehtävässä katsotaan hankintojen koordinoinnin laaja ymmärrys sekä erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä hyvä englannin kielen taito. Tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen taitoa sekä kyvykkyyttä tunnistaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja hankintojen prosessien toteuttamisessa ja niiden jatkuvassa parantamisessa, kokemusta kokonaisuuksien hallinnasta ja niiden johtamisesta sekä hyvää yhteistyö- ja asiakaspalveluasennetta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva opistotasoinen tutkinto ja kokemusta julkisten hankintojen kilpailutuksista.