Hyppää sisältöön

Kaksi terveyskeskuslääkäriä, Parainen

Parainen on n. 15100 asukkaan koti, jonka terveyskeskuksessa ja -asemilla on laboratorio- ja rtg-palvelut ja toiminnan kehittäminen on otettu keskeiseksi tehtäväksi vuonna 2023.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen avoterveydenhuollon sote-alue 4 Parainen hakee

KAKSI TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIÄ,

Kiinnostaako sinua lääkärinä kehittää terveydenhuollon palveluja ja vaikuttaa niihin – kenties
jollakin aivan uudella tavalla? Ovatko kestävyys, laatu ja luovuus ohjenuoriasi? Haluatko
työskennellä dynaamisessa työyhteisössä kauniissa saaristoympäristössä?

Virkojen ensisijainen sijaintipaikka on Parainen, joka sisältää Paraisten, Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön saaret. Päätyöskentelypaikka on Paraisilla. Muilla saarilla lääkärivastaanottoja on vähän.

Paraisten terveyskeskuksella on viisi terveysasemaa ja yhteensä 12 lääkärinvirkaa. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työsi sisältöön ja osallistua aktiivisesti Paraisten terveydenhuollon
muokkaamiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää suomen ja ruotsin kielen hyvä kirjallinen ja suullinen taito.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.