Hyppää sisältöön

Johtava sosiaalityöntekijä,Lieto perhekeskus

Etsimme osaavaan ja lämminhenkiseen perheneuvoloiden tiimiin johtavaa sosiaalityöntekijää Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle alueelle 2. Perheneuvolat ovat osa perhekeskusta.

Perheneuvolan työn tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia, elämänlaatu ja -hallintaa sekä vähentää olemassa olevaa henkistä pahoinvointia ja auttaa selviämään kriisitilanteissa. Perheneuvolan työtä tehdään moniammatillisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen ammattilaisten kesken. Tarvittaessa mukaan työskentelyyn otetaan myös muita asiantuntijoita.

Johtavan sosiaalityöntekijä toimii esihenkilönä koko perheneuvolan tiimille. työtehtäviin kuuluu moniammatillisten työryhmien ja toimintojen johtaminen. sekä perheneuvolatoiminnan alueelliseen kehittämistyöhön osallistuminen. Vastaat omalta osaltasi yksikön taloudesta ja talouden seurannasta sekä asiakastyöstä.

Eduksi katsomme:
– kokemuksen kasvatus- ja perheneuvolatyöstä
– hyvät vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot
– valmentavan ja kannustavan työotteen

Kelpoisuus vaatimus:
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 (7§)

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.