Hyppää sisältöön

Johtava sosiaalityöntekijä Turun alueella

Johtava sosiaalityöntekijä johtaa lastensuojelun sijaishuollon yksikköä, jossa työskentelee 16 sosiaalityöntekijää ja 9 sosiaaliohjaajaa/ohjaajaa sekä 2 toimistosihteeriä. Yksikkö on iso, 27 sosiaalihuollon ammattilaisen yksikkö, jonka vuoksi yksikössä työskentelee tukenasi toinen johtava sosiaalityöntekijä.
Johtava sosiaalityöntekijä vastaa yksikön henkilöstöhallinnosta sekä oman hallinnollisen yksikkönsä että ostopalveluiden talouden seurannasta.
Yksikössä toimii kolme systeemistä tiimiä, joiden konsultoivana sosiaalityöntekijänä johtava sosiaalityöntekijä toimii jakaen vastuuta toisen johtavan kanssa.

Tehtävänjakoa yksikössä työskentelevän toisen johtavan sosiaalityöntekijän välillä muokataan vuoden 2022-2023 aikana. Varha:ssa sijaishuollon sosiaalityön kokonaisorganisointia työstetään vuoden 2023 aikana, jossa johtavilla viranhaltijoilla on mahdollisus päästä tekemään konkreettista kehittämistyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän kelpoisuus, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.

Lisäksi edellytetään kiinnostusta ja motivaatiota lastensuojelun johtamiseen ja kehittämiseen, hyviä vuorovaikutustaitoja ja rauhoittavaa työotetta.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.