Hyppää sisältöön

Johtava kuraattori/psykologi (alue 2)

Etsimme kuntien sivistyspalveluista Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyneille koulukuraattoreille ja koulupsykologeille esihenkilöä alueelle 2. Kuraattorit ja psykologit työskentelevät alueen perus- ja toisen asteen kouluissa.

Esihenkilönä organisoit, kehität ja johdat kuraattoreiden ja psykologien tiimiä perhekeskuspäällikön alaisuudessa hyvinvointialueen tavoitteiden ja strategioiden mukaisesti. Tehtävänäsi on huolehtia työntekijöiden rekrytoinnista, perehdytyksestä ja työhyvinvoinnista sekä johtaa henkilöstön osaamista. Työhösi kuuluu monialainen yhteistyö eri yksiköiden kanssa, viestintä sekä yhteisten toimintamallien kehittäminen hyvinvointialueella. Tukea tehtävääsi saat muilta alueen 2 esihenkilöiltä, perhekeskuspäälliköltä ja palvelualuejohtajalta.

Eduksi katsotaan alan johtamiskokemus, kyky muutosjohtamiseen, hyvät vuorovaikutus-, viestintä- ja verkostoitumistaidot sekä kyky innostaa ja sitouttaa henkilöstöä.

Kelpoisuusvaatimukset
Johtava kuraattori: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukainen pätevyys sekä kokemus alan kehittämisestä ja johtamisesta.
Johtava psykologi: Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus sekä kokemus alan kehittämisestä ja johtamisesta.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.