Hyppää sisältöön

Hoitaja, Tarvasjoen hyvinvointikeskus

Ikääntyneiden ympärivuorokautisissa asumispalveluissa on haettavana yksi (1) hoitajan vakituinen työsuhde. Ensisijainen sijoituspaikka työsuhteen alkaessa on Tarvasjoen hyvinvointikeskus. Tarvasjoen hyvinvointikeskus on 29-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yksikkö tarjoaa ikääntyneille monipuolisen, turvallisen ja virikkeellisen asuinympäristön, jossa tunnelma on kodinhenkinen.

Haemme osaksi tiimiämme ihmisläheistä, joustavaa ja muutosmyönteistä hoitotyön ammattilaista. Hoitajan työ on monipuolista ja mahdollistaa ammattitaidon laaja-alaisen käytön. Asukkaiden hoidossa korostuu yksilöllinen ja kuntouttava työote. Tavoitteena on asukkaan hyvä ja turvallinen arki asukkaan voimavarat ja toimintakyky huomioiden.

Tarjoamme työntekijöillemme yksilöllisen perehdytyksen, toisilta oppimisen mahdollisuuden, mukavan työympäristön ja monipuolisia koulutusmahdollisuuksia. Käytössämme on LifeCare asiakastietojärjestelmä ja RAI-arviointimittaristo.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-TES:n mukaisesti. Työsuhdetta täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työaikamuotona on jaksotyö. Työ on kolmivuorotyötä.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.