Hyppää sisältöön

Hallinnollinen osastonhoitaja, TYKS Akuutti

Ensihoidon ja päivystyksen tulosryhmässä, Tyks Akuutissa on haettavana hallinnollisen osastonhoitajan virka, Turun päivystyksessä.

Hallinnollisen osastonhoitajan tehtävänä on Turun päivystyksen johtaminen ja kehittäminen yhdessä apulaisylilääkärien kanssa. Hän vastaa Tyks Akuutin Turun päivystyksen toiminnasta, prosesseista sekä henkilöstöstä. Yhteistyö Tyks Akuutin muiden palvelualueiden sekä palvelujärjestelmän eri toimijoiden välillä on osa tehtävää ja tämä korostuu yhä enemmän hyvinvointialueen myötä. Hallinnollinen osastonhoitaja on Tyks Akuutin johtoryhmän jäsen, hän on ylihoitajan suora alainen ja toimii Turun päivystyksen osastonhoitajien esihenkilönä. Turun päivystyksen hallinnollinen osastonhoitaja toimii oman tehtävänsä ohella koko Tyks Akuutin potilasturvallisuuskoordinaattorina sekä työhyvinvointitiimin toisena vetäjänä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää esihenkilötaitoja, päätöksentekokykyä, vuorovaikutus- ja viestintäosaamista sekä monipuolisia neuvottelutaitoja. Akuuttihoitotyön tunteminen auttaa tehtävään perehtymisessä.

Eduksi katsotaan aiempi kokemus johtamisesta, akuutti hoitotyön ymmärrys sekä näyttöä organisaatiotasoisesta toiminnan kehittämisestä tai organisatoristen muutosten läpiviennistä sekä kykyä toimia palvelujärjestelmän verkostoissa ja luoda niitä. Lisäksi näyttöä työhyvinvoinnin edistämisestä organisaatiossa katsotaan eduksi.

Tehtävän kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.