Hyppää sisältöön

Fysioterapeutti, Kaarina

Etsimme fysioterapeuttia vakinaiseen työsuhteeseen Soteaelueen 3 toimintakykyä tukeviin palveluihin.

Fysioterapeutti toteuttaa kuntoutusta iäkkäiden asiakkaiden lähi-ja kotiympäristössä, tiiviissä yhteistyössä kotihoidon tiimin kanssa. Kuntoutus alkaa kartoituskäynnillä ja arkikuntoutussuunnitelman laatimisella yhdessä asiakkaan kanssa. Kotikäyntejä toteutetaan tarpeen mukaan, työ sisältää tarvittaessa myös apuvälinetarpeen sekä kodinmuutostöiden tarpeen arviointia. Fysioterapeutti ohjaa viikoittain toteutuvia kuntosaliryhmiä alueensa asiakkaille.

Fysioterapeutin työtehtävät sijoittuvat Kaarinan kaupungin alueelle, tehtävän hoito edellyttää oman auton käytön mahdollisuutta.

Toivomme, että sinulla olisi kokemusta iäkkäiden kuntoutuksesta ja kykenet itsenäiseen työskentelyyn -ja päätöksentekoon. Tarjoamme sinulle kehittämismyönteisen työporukan ja kollegiaalisen tuen.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen fysioterapeutin laillistus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.