Hyppää sisältöön

Farmaseutti,Turku sairaala-apteekki

Monipuoliset sairaala-apteekin farmaseuttiset tehtävät. Sairaala-apteekin farmaseutin tehtäviin kuuluvat muun muassa lääketoimitus eli asiakasyksiköiden lääketilausten tarkastaminen ja toimittaminen, kansallisen rokoteohjelman rokotteiden toimitus, lääkeinformaatio- ja muu asiakaspalvelu.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoiset ja vaihtelevat työtehtävät, hyvän perehdytyksen, mukavan työtiimin ja työkaverit sekä mahdollisuuden päästä osaksi uutta Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen farmaseutin laillistus.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen farmaseutin laillistus.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.