Hyppää sisältöön

Farmaseutti Tyks sairaala-apteekki

Haemme Tyks sairaala-apteekkiin farmaseuttia määräaikaiseen työsuhteeseen monipuoliseen tehtävään. Työtehtäväsi sijoittuvat syöpäklinikan ja aikuisten hematologian osastoille sekä solunsalpaaja-annosvalmistukseen.

Työtehtävä on ainutlaatuinen ja olet osaltasi mukana kehittämässä tulevaisuuden farmasiaa! Osastofarmaseuttina sinulla on monipuolinen ja itsenäinen työnkuva lääkitys- ja potilasturvallisuuden edistäjänä ja tukijana. Työtehtäväsi sisältävät muun muassa potilaiden lääkityksen ajantasaistamista, uusien hoitajien perehdytystä, ohjeiden laadintaa ja päivitystä, lääkehoitoprosessin hallintaa sekä lääkitysturvallisuuden edistämistä erilaisiin työryhmiin osallistumalla. Jonkin verran osastoilla tehdään myös lääkkeiden käyttökuntoon saattamista. Tulet tekemään tiivistä moniammatillista yhteistyötä osastoilla työskentelevien farmaseuttien, lääketyöntekijän, hoitohenkilökunnan sekä lääkäreiden kanssa.

Solunsalpaajayksikössä käyttökuntoon saatetaan keskitetysti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen potilaskohtaiset solunsalpaaja-annokset. Annoksia valmistetaan noin 30 000 kpl vuodessa. Farmaseuttien työtehtäviin kuuluvat muun muassa solunsalpaajavalmisteiden käyttökuntoon saattaminen (myös kliiniset lääketutkimusannokset), tilausten tarkastus ja aikatauluttaminen, varastonhallinta, työskentely solunsalpaajarobotilla, ohjeiden tarkastus sekä toiminnan kehittäminen.

Työ tulee olemaan työnkiertoa osastojen sekä solunsalpaajayksikön välillä. Jos pidät haasteista ja vaihtelevuudesta, niin tämä työ sopii juuri sinulle. Toivomme hakijalta tarkkuutta, reipasta työotetta, hyviä tiedonhakutaitoja, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Farmaseuttisen osaamisen lisäksi odotamme kiinnostusta uuden oppimiseen sekä aktiivista, muutoksiin sopeutuvaa toimintaa hyvien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi. Tässä tehtävässä luemme eduksi hakijan aikaisemman kokemuksen lääkevalmistuksesta/laboratoriotyöskentelystä sekä osastofarmaseutin työstä ja kiinnostuksen kliinistä farmasiaa kohtaan. Perehdytämme sinut huolellisesti kaikkiin työtehtäviin.

Työaikamuoto on jaksotyöaika, viikossa 38h 15min. Työaika vaihtelee arkisin klo 7-16 välillä. Viikonloput ovat vapaat. Arkisin sairaala-apteekin aukioloaikojen ulkopuolella ja viikonloppuisin on mahdollista halutessaan osallistua päivystävän farmaseutin tehtäviin.

Peruspalkan lisäksi sinulla on mahdollisuus saada erilaisia lisiä, esim. työkokemus- (max. 8%), tai henkilökohtainen lisä. Työkokemuslisää maksetaan työvuosien perustella ja mukaan lasketaan myös muilla työnantajilla tehty saman alan työ. Lisäksi jos työvuosia on yli 15, voit nopeastikin ansaita lomaa korkeimman taulukon mukaan eli jopa 38 päivää vuodessa. Lauantait eivät kuluta lomapäiviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Instagram -tililtä varhahyvinvointi voit käydä kurkkaamassa kohokohdista, millaista meillä Tyks sairaala-apteekilla on olla töissä!

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen farmaseutin laillistus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.